zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Tipy pro VBA

Zvláštní znaky ve VBA: 

Znak > ' <

Znak ' říká VBA, že za ním následuje popisek, který se netýká programu
ve VBA se potom barva řádku za tímto znakem změní na zeleno.

Příklad:

'takhle vypadá řádek poznámky v kódu, tímo způsobem lze i potlačit příkaz např. MsgBox

'MsgBox "Ahoj" '>>> nic se nestane protože se fce MsgBox nachází za znakem '

MsgBox "Ahoj" '>>> ale teď vyskočí Okno s textem "Ahoj"

 

Znak > _ < 

(mezera a podtržítko)

Pokud je zápis na řádku příliš dlouhý, a potřebujete ho odskočit na další řádek,
tak na to existuje zápis ve formě " _"  (MezeraPodtržítko)

Příklad:

'takhle vypadá řádek poznámky v kódu, tímo způsobem lze i potlačit příkaz např. MsgBox

Nebo:

'takhle vypadá řádek poznámky v kódu, _
tímo způsobem lze i potlačit příkaz např. MsgBox

U popisku to není tak důležité, ale pokud máte deklaraci pro funkci příliš dlouhou,
tak odskočení nedopsané funkce Vám vyhodí chybu (Compile error).

Příklad:

Výsledek = InputBox(Zpráva, Titulek_dialogu, Výchozí_hodnota, Posice_X , Posice_Y, "Nápověda.HLP", 10)

Tato deklarace funkce InputBox je dost dlouhá, a její zápis můžete rozdělit takto:

Výsledek = InputBox(Zpráva, Titulek_dialogu, Výchozí_hodnota, _
Posice_X, Posice_Y, "Nápověda.HLP", 10)

Pozor na to, aby podtržítku vždy předcházela mezera !!!

 

Znak > & < 

'Znak & spojuje řetězce dohromady: "Petr" & " " & "Slezák" >> výsledek je >>  "Petr Slezák" 

'Nebo: zápis "Petr " & "Slezák" = zápis "Petr" & " " & "Slezák" - za "Petr " je mezera a pak uvozovky !

 

Znak > vbCrLf 

'Znak (no spíš prvek než znak) vbCrLf způsobuje zalomení textu (přidání řádku):

Příklad: 
"Petr"
& vbCrLf  & "Slezák"

Výsledek:

Petr
Slezák

Nebo: 
"Petr" 
& vbCrLf  & vbCrLf  & "Slezák"

Výsledek:

Petr
                   'tady je přidán prázdný řádek
Slezák