zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Klávesové zkratky v Excelu

Tady je seznam některých klávesových zkratek:

Z toho je vidět, že najít volnou klávesou zkratku CTRL + .. pro spuštění makra nebude jednoduché.

Volné písmena pro kombinaci s CTRL + by měli být: E, J, L, M, T (asi i: D, R, Y),
což není moc, a stejně tak jsou to klávesy které nám toho moc nepoví.

Klávesová kombinace Popis
CTRL + - (spojovník) Odstranění výběru
CTRL+ 0 (nula) Skrytí sloupců
CTRL+ 1 Zobrazení dialogového okna Formát buněk
CTRL+ 5 Použití nebo odstranění přeškrtnutého formátu
CTRL+ 6 Střídání skrytí a zobrazení objektů a zobrazení zástupných symbolů pro objekty
CTRL+ 7 Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Standardní
CTRL+ 9 Skrytí řádků
CTRL+ A Výběr celého listu
CTRL+ B Použití nebo odstranění tučného formátu
CTRL+ C Kopírování výběru
CTRL+ F Najít ...
CTRL+ G Přejít na ... (jméno buňky) ... Suma_celkem
CTRL+ H Najít a nahradit
CTRL+ I Použití nebo odstranění formátu kurzívy
CTRL+ K Vložit hypertextový odkaz
CTRL+ N Nový sešit
CTRL+ O Otevřít soubor ...
CTRL+ P Vyvolá dialog Tisk
CTRL+ S Uložit soubor
CTRL+ U Použití nebo odstranění podtržení
CTRL+ V Vložení výběru
CTRL+ X Vyjmutí výběru
CTRL+ Z Vrácení poslední akce zpět
CTRL+  END Přejde na poslední buňku s daty (pravý dolní roh)
CTRL+  HOME Přejde na první buňku s daty (levý horní roh)
CTRL+ MEZERNÍK Výběr celého sloupce
CTRL + SHIFT + ! Použití číselný formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem - (minus) u záporných hodnot
CTRL + SHIFT + # Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem
CTRL + SHIFT + $ Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla se zobrazí v závorkách)
CTRL + SHIFT + % Použití formátu procent bez desetinných míst
CTRL + SHIFT + & Použití vnějšího ohraničení
CTRL + SHIFT + ( (levá závorka) Zobrazení řádků
CTRL + SHIFT + ) (pravá závorka) Zobrazení sloupců
CTRL + SHIFT + * (hvězdička) Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky (aktuální oblast je plocha ohraničená prázdnými řádky a sloupci)
CTRL + SHIFT + @ Použití formátu času s hodinami a minutami
CTRL + SHIFT + ^ (stříška) Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy
CTRL + SHIFT + _ Odstranění všech ohraničení
CTRL + SHIFT + ~ (tilda) Použití obecného číselného formátu
CTRL + SHIFT + klávesa se šipkou Rozšíření výběru k poslední buňce, která není prázdná, ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka
CTRL+ SHIFT+ END Rozšíření výběru k poslední buňce v listu (pravý dolní roh)
CTRL+ SHIFT+ HOME Rozšíření výběru k začátku listu
CTRL+ SHIFT+ MEZERNÍK Výběr všech objektů v listu v případě, že je již jeden objekt vybrán
CTRL+ SHIFT+ PLUS Vložení prázdné buňky
DELETE Vymazání obsahu výběru
SHIFT + klávesa se šipkou Rozšíření výběru o jednu buňku
SHIFT + PAGE DOWN Rozšíření výběru dolů o jednu obrazovku
SHIFT + PAGE UP Rozšíření výběru nahoru o jednu obrazovku
SHIFT+BACKSPACE Pokud je vybráno více buněk, výběr pouze aktivní buňky
SHIFT+F8 Přidání další oblasti buněk k výběru nebo použití kláves se šipkou k přesunu na začátek oblasti, kterou chcete přidat, a výběr následující oblasti stisknutím klávesy F8 a kláves se šipkou
SHIFT+HOME Rozšíření výběru k začátku řádku
SHIFT+MEZERNÍK Výběr celého řádku