zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Seznam panelů nástrojů v Excelu
a další prvky sešitu ...

Tady je seznam většiny panelů nástrojů v Excelu:

Název anglicky Název česky
Standard Standard
Formatting Formát
PivotTable Kontingenční tabulka
Chart Graf
Reviewing Revize
Forms Formuláře
External Data Externí data
Auditing Závislosti
Full Screen Celá obrazovka
Circular Reference Cyklický odkaz
Visual Basic Visual Basic
Web Síť WWW
Control Toolbox Ovládací prvky
Refresh Aktualizovat
WordArt WordArt
Picture Obrázek
Shadow Settings Nastavení stínu
3-D Settings Nastavení 3D
Borders Ohraničení
Chart Type Typ grafu
Pattern Vzorek
Font Color Barva písma
Fill Color Barva výplně
Line Color Barva čáry
Order Pořadí
Nudge Posunout
Align or Distribute Zarovnat či rozmístnit
Rotate or Flip Otočit či překlopit
Lines Čáry
Connectors Spojovací čáry
AutoShapes Automatické tvary
Callouts Popisky
Flowchart Vývojové diagramy
Block Arrows Plné šipky
Stars & Banners Hvězdy a nápisy
Basic Shapes Základní tvary
Clipboard Schránka

Následující makra, které chcete v daném sešitu používat, 
je vhodné volat pomocí události Workbook_Open()
kde pomocí Call nazev_makra aktivujete nějaké nastavení.

Deaktivovat tyto makra je vhodné voláním z události sešitu
Workbook_BeforeClose
kde pomocí Call nazev_makra desktivujete nějaké nastavení.

 

Pomocí zápisu lze zobrazit daný panel nástrojů:
Application.CommandBars("Název anglicky").Visible = True

Vlastnost False pak panel nástrojů skryje:

Application.CommandBars("Název anglicky").Visible = False

 

Tady je sešit, který mimo jiné obsahuje tři makra:

Panely_nastroju_zobraz pro zobrazení všech panelů nástrojů.

Panely_nastroju_skryj pro skrytí všech panelů nástrojů.

Panely_nastroju_Moje_nastaveni pro moje nastavení zobrazení panelů nástrojů.

 

Dále jsou tam makra pro nastavení lupy - zoom ...

Zobrazení / skrytí Stavového řádku ...

Zobrazení / skrytí Řádku vzorců ...

Zjištění a nastavení rozlišení obrazovky ...

Vložení textu do řádku vzorců ...
Při použití tohoto makra je nejdůležitější řádek, který má zakončovat toto makro:
Application.Statusbar = False,
který aktivuje zpět nastavení, aby Excel mohl vypisovat standardní hlášení ...
(automaticky se zobrazí text "Připraven").