zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Matematické funkce

Abs - Abs čísla

'Tato funkce vrátí absolutní hodnotu čísla

Syntaxe:  Abs(číslo)

Příklad:

Dim Moje_cislo As Integer
Moje_cislo = Abs(50.3) ' Vrátí 50.3
Moje_cislo = Abs(-50.3) ' Vrátí 50.3

 

Atn - Pi (jeho čtvrtina)

'Tato funkce vrátí hodnotu čísla Pi / 4

Syntaxe:  Atn(číslo)

Příklad:

Dim pi
pi = 4 * Atn(1)    'Tato funkce vrátí hodnotu čísla Pi

 

Cos - Cos úhlu

'Tato funkce vrací hodnotu Cosinus, která vychází z velikosti úhlu v radiánech

Syntaxe:  Cos(můj_úhel)

Příklad:

Dim muj_uhel, cos_uhlu As Integer
muj_uhel= 1.3
cos_uhlu = Cos(muj_uhel)

 

Fix - Useknout

'Tato usekne číslo na celé číslo. Rozdíl mezi Int a Fix je patrný u záporných čísel

Syntaxe:  Fix(číslo)

Příklad:

Dim Moje_cislo 
Moje_cislo = Int(99.8)    'Vrátí hodnotu 99
Moje_cislo = Fix(99.2)    'Vrátí hodnotu 99

Moje_cislo = Int(-99.8)    'Vrátí hodnotu -100
Moje_cislo = Fix(-99.8)    'Vrátí hodnotu -99

Moje_cislo = Int(-99.2)    'Vrátí hodnotu -100
Moje_cislo = Fix(-99.2)    'Vrátí hodnotu -99

 

Int - Zaokrouhli na menší

'Tato zaokrouhlí číslo na celé, menší. Rozdíl mezi Int a Fix je patrný u záporných čísel

Syntaxe:  Int(číslo)

Příklad:

Dim Moje_cislo 
Moje_cislo = Int(99.8)    'Vrátí hodnotu 99
Moje_cislo = Fix(99.2)    'Vrátí hodnotu 99

Moje_cislo = Int(-99.8)    'Vrátí hodnotu -100
Moje_cislo = Fix(-99.8)    'Vrátí hodnotu -99

Moje_cislo = Int(-99.2)    'Vrátí hodnotu -100
Moje_cislo = Fix(-99.2)    'Vrátí hodnotu -99

 

Rnd - Náhodné číslo

'Tato vrací náhodné číslo mezi 0.01 - 0.99

Syntaxe:  Rnd( )

Příklad:

Dim Moje_cislo 
Moje_cislo  = Rnd( )  'Vrátí hodnotu 0.01 - 0.99

'Vrátí hodnotu 1 - 10, Fix je fce Useknout, závorka vrací hodnotu 0 - 9
Moje_cislo  = Fix(Rnd() * 10) + 1

 

Sgn - Signum (Kód polarity)

'Tato vrací kód pro definici čísla (záporné, nula, kladné)

Syntaxe:  Sgn(číslo)

Příklad:

Dim Moje_cislo1, Moje_cislo2, Moje_cislo3, Vysledek

Moje_cislo1 = 12: Moje_cislo2 = -2.4: Moje_cislo3 = 0
Vysledek = Sgn(Moje_cislo1)    ' vrací 1
Vysledek = Sgn(Moje_cislo2)    ' vrací -1
Vysledek = Sgn(Moje_cislo3)    ' vrací 0

 

Sin - Sin úhlu

'Tato funkce vrací hodnotu Sinus, která vychází z velikosti úhlu v radiánech

Syntaxe:  Sin(můj_úhel)

Příklad:

Dim muj_uhel, sin_uhlu As Integer
muj_uhel= 1.3
sin_uhlu = Sin(muj_uhel)

 

Sqr - Odmocnina

'Tato funkce vrací druhou odmocninu čísla

Syntaxe:  Sqr(moje_číslo)

Příklad:

Dim Vysledek As Integer
Vysledek = Sqr(4)      ' vrací 2.
Vysledek = Sqr(23)    ' vrací 4.79583152331272.
Vysledek = Sqr(0)      ' vrací 0.
Vysledek = Sqr(-4)     ' vrací chybu - run-time error.

 

Tan - Tan úhlu

'Tato funkce vrací hodnotu Tangens, která vychází z velikosti úhlu v radiánech

Syntaxe:  Tan(můj_úhel)

Příklad:

Dim muj_uhel, sin_uhlu As Integer
muj_uhel= 1.3
sin_uhlu = Tan(muj_uhel)