zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Textové funkce

LCase - Malá písmena

'Tato funkce vrací řetězec písmen převedený na malá písmena

Syntaxe:  Lcase(řetězec)

Příklad:

Dim Text, Na_mala
Text = "Ahoj Pepo 1234"    ' Vstupní řetězec
Na_mala = Lcase(Text )      ' vrátí "ahoj pepo 1234".

 

Left - Zleva

'Tato funkce vrací určitý počet znaků z řetězce, _
a to Zleva, počet je udáván druhým argumentem - číslem

Syntaxe:  Left(řetězec,číslo)

Příklad:

Dim Vstup, Vystup
Vstup= "Ahoj Pepo"         ' Definice vstupu
Vystup = Left(Vstup, 1)    ' Vrátí "A".
Vystup = Left(Vstup, 6)    ' Vrátí "Ahoj P".
Vystup = Left(Vstup, 9)    ' Vrátí "Ahoj Pepo".

 

Len - Délka řetězce

'Tato funkce vrací číslo, které udává počet znaků v řetězci.

Syntaxe:  Len(řetězec)

Příklad:

Dim Delka_retezce As Integer
Dim Muj_retezec1, Muj_retezec2, Muj_retezec3 As String

Muj_retezec1 = "Petr"
Muj_retezec2 = "Aplikace"
Muj_retezec3 = "Excel"

Delka_retezce = Len(Muj_retezec1) ' Vrátí číslo 4
Delka_retezce = Len(Muj_retezec2) ' Vrátí číslo 8
Delka_retezce = Len(Muj_retezec3 ) ' Vrátí číslo 5

 

Right - Zprava

'Tato funkce vrací určitý počet znaků z řetězce, _
a to Zprava, počet je udáván druhým argumentem - číslem

Syntaxe:  Right(řetězec,číslo)

Příklad:

Dim Vstup, Vystup
Vstup= "Ahoj Pepo"         ' Definice vstupu
Vystup = Right(Vstup, 1)    ' Vrátí "o".
Vystup = Right(Vstup, 6)    ' Vrátí "j Pepo".
Vystup = Right(Vstup, 9)    ' Vrátí "Ahoj Pepo".

 

UCase - Velká písmena

'Tato funkce vrací řetězec písmen převedený na velká písmena

Syntaxe:  Ucase(řetězec)

Příklad:

Dim Text, Na_velka
Text = "Ahoj Pepo 1234"    ' Vstupní řetězec
Na_velka= Ucase(Text )      ' vrátí "AHOJ PEPO 1234".