zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 15.04.2006

VBA - Formulář 

Jak vložíme nový formulář?

Vlevo nahoře na liště, mezi tlačítkem Excel (přepnout do Excelu) a tlačítkem Uložit se nachází 
tlačítko "Vložit objekt"
 UserForm / Module / Class Module (Formulář / Modul / Modul třídy)
nabídku rozevřeme kliknutím na šipku, následně se tlačítko samo přepne do naposledy vybrané volby.
Kliknutím na UserForm vložíme nový prázdný formulář.            

 

 

 

V okně Properties vidíme základní vlastnosti prvku, v tomto případě Formuláře.
Výčet vlastností (některých) při přepnutí z karty Alphabetic na kartu Categorized

 

Kategorie Popis specifikace
Appearance
BackColor Barva pozadí formuláře
BorderColor Barva okraje formuláře
BorderStyle Styl okraje ...
Caption Popisek - titulek formuláře (frm)
ControlTipText text nápovědy když myší zastavíte nad prvkem (např. Textovým polem ...)  Textové pole
PasswordChar Typ pole - heslo - do této vlastnosti zadejte znak "*" Textové pole
Value Hodnota (textového pole), můžeme nastavit výchozí hodnotu Textové pole
Value U zatržítka, nebo Přepínače můžeme nastavit výchozí hodnotu True nebo False CheckBox
OptionButton
Visible True - prvek bude viditelný 
(co takhle tlačítko bez popisu, a neviditelné, ale něco dělající ...
nebo Textové pole, kde přenášíte pomocné informace, které chcete skrýt)
Textové pole
Tlačítko
Behavior
Autosize Autom. zvětší svoji velikost Textové pole
AutoTab Přístup klávesou TABulátor
Locked Uzamčený (pouze pro zobrazení textu) Textové pole
MaxLenght Max délka textu - omezení délky zápisu Textové pole
TextAlinght Zarovnání textu v poli Textové pole ...
Data
ListRow Počet zobrazených řádků v nabídce ... 
(12 položek, zobrazených jen 8, zbytek - posuvníky)
ComboBox
...
Font
Font Vybráním tohoto řádku se zobrazí tlačítko, a Vy můžete změnit styl písma, velikost ..
Misk
(Name) Jméno formuláře, tak jak se na něj v VBA odkazujeme
TabIndex Změnou indexu ovlivníte, jak pomocí TAB budete přecházet z prvku na prvek
Picture
Picture Obrázek na frm - lze vytvořit i vázaný obrázek
...
Position
Height Výška frm v pixelex
Left Posice frm od levého okraje obrazovky v pixelech
StartUpPosition Pokud zvolíme volbu "Windows default" můžeme využít volby Left a Top
Top Posice frm od horního okraje obrazovky v pixelech
Width Šířka formuláře
Poznámka: Vlastnosti frm ze sekce Position oceníte, když otvíráte více frm za sebou,
aby měli stejnou startovní posici, popř. i velikost, aby byl efekt náležitě profesionální, 
a frm "neskákaly" po obrazovce
To jsou tak asi ty nejpoužívanější a nejdůležitější volby, většinu z nich je také možná nastavit
z Visual basiku - např. v události Userform Initialize

Výše zmiňovaná vlastnost TabIndex určuje pořadí prvků, jak budeme přecházet pomocí klávesy TAB z prvku na prvek.
První prvek bude vybrán prvek s hodnotou TabIndex = 0 následuje prvek s TabIndex = 1 ...

Pokud je tedy formulář hotový a upravený (viz. zde), přichází na řadu specifikovat TabIndex pro všechny prvky
(výchozí hodnota TabIndex je doplněna podle pořadí, jak jsme prvky umístňovali na formulář).

Takže aby jsme nemuseli u každého prvku měnit hodnotu TabIndex individuálně,
lze si zobrazit tabulku Pořadí prvků (Tab Order) pomocí volby z menu View / Tab Order
a zobrazí se nám tabulka, kde pomocí tlačítek Nahoru (Move Up) a Dolů (Move Down) můžeme měnit pořadí prvků.

 

Takže můžeme pokročit dál a to je umístnění ovládacích prvků na formulář na stranu VBA - Panel nástrojů
tato volba je dostupná i z menu jako ToolBox - Panel nástrojů.

Zde se můžete podívat na pár tipů, jak upravit hotový formulář