zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

VBA - Funkce
 

Funkce jsou k nastudování v Nápovědě pro Visual Basic.

Na základě jejich kombinací můžeme definovat Vlastní funkce nebo makra.


Vlastní funkce je definována zápisem:

 Function nazev_funkce (nazev_promenne1 As ..., nazev_promenne2 As ..., ...)
kde název musí být bez mezery, nejlépe bez českých znaků,
a je třeba se vyvarovat klíčových slov VBA jako Delete, Select ...
ukončena je zápisem:
End Function

 

Vlastní funkce mohou být uložené buď v Modulu individuálně pro každý xls sešit individuálně,
nebo jako zvláštní sešit - doplněk ve formátu *.xla, který máte uložený někde na harddisku,
a automaticky se načítá po spuštění excelu.

 

Oba způsoby mají svoje výhody a nevýhody:

 

a/ uložení v doplňku *.xla:

Nevýhoda:

Pokud chcete někomu poslat svůj soubor, který je vázán na vlastní funkce, které jsou uloženy v doplňku,
musíte mu poslat i doplněk, aby sešit fungoval, a navíc příjemci trochu zkomplikujete situaci tím,
že ho budete muset uvést do obrazu.

Výhoda:

Jednotlivé soubory budou o tyto funkce menší. Data se nebudou opakovaně ukládat v každém sešitu.

 

b/ uložení v konkrétním sešitu:

Nevýhoda:

Funkce se budou opakovaně ukládat v každém sešitu a jednotlivé soubory budou o tyto funkce větší,
na druhou stranu, budete mít asi v modulu jen ty funkce, co potřebujete pro daný sešit.

Výhoda:
Nemusíte nikomu vysvětlovat nic, a uživatel ani nepozná, že sešit používá vlastní funkce.

 

Funkce obsažené ve VBA

Vlastní funkce se sestavují na základě funkcí vestavěných ve VBA.
Je to vlastně stejné jako v Excelu, jaké Vám VBA nabízí zjistíte, 
když do rejstříku nápovědy pro VBA napíšete slovo "function".

 

Tady je stránka se seznamem funkcí VBA.