zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Seznam funkcí

Seřazené podle typu    Seřazené podle abecedy

Funkce vyvolávající akci:

Call - Volám makro
For .. To .. Step - Cyklus
InputBox - Vstupní dialog
MsgBox - Výstupní dialog

Funkce logické

And - A
If...Then...Else - Když
Or - Nebo
Select Case - Vyber argument

Funkce matematické

Abs - Abs čísla
Atn - Pi (jeho čtvrtina)
Cos - Cos úhlu
Fix - Useknout
Int - Zaokrouhli na menší
Rnd - Náhodné číslo
Sgn - Signum (Kód polarity)
Sin - Sin úhlu
Sqr - Odmocnina
Tan - Tan úhlu

Funkce textové

LCase - Malá písmena
Left - Zleva
Len - Délka řetězce
Right - Zprava
UCase - Velká písmena

 

Seznam funkcí

Seřazené podle abecedy     Seřazené podle typu

Abs - Abs čísla
And - A
Atn - Pi (jeho čtvrtina)
Call - Volám makro
Cos - Cos úhlu
For .. To .. Step - Cyklus
Fix - Useknout
If...Then...Else - Když
InputBox - Vstupní dialog
Int - Zaokrouhli na menší
LCase - Malá písmena
Left - Zleva
Len - Délka řetězce
MsgBox - Výstupní dialog
Or - Nebo
Right - Zprava
Rnd - Náhodné číslo
Select Case - Vyber argument
Sgn - Signum ( Kód polarity)
Sin - Sin úhlu
Sqr - Odmocnina
Tan - Tan úhlu
UCase - Velká písmena