Google

Můj "komerční" web:
www.slezak-software.com

Menu Jak začít

Jak začít
jak se dostanu
do VBA

Deklarace
- nutná teorie
obsah této stránky:
Objekty
 
Proměnné 
Události
 
Akce

Tipy pro VBA

Zvláštní znaky

Zabezpečení projektu VBA

Zabezpečení XLS

Excel, čas a exe soubory

Export - Import
formuláře nebo modulu

Kontextové menu
- příruční nabídka

Excel

Klávesové zkratky

Panel nástrojů
a další typy

Menu Formulář

Formulář
a okno Properties

Toolbox
-Panel
nástrojů

Label
- Popisek

TextBox
- Textové pole

ComboBox
- Pole se seznamem

ListBox
- Seznam

CheckBox
- Zaškrtávací pole

OptionButton
- Přepínač

Frame
- Rámeček
Skupina voleb

Command
Button

- Příkazové tlačítko

MultiPage
- Vícenásobná stránka

SpinButton
- Číselník

SrollBar
- Posuvník

Image
- Obrázek

RefEdit
- Pole adresy
buňky

ToogleButton
- Přepínací tlačítko

TabStrip
- Karty

Menu Funkce

Úvod

Seznam funkcí VBA

Akční funkce

Logické funkce

Matematické funkce

Textové funkce

Menu Makra

Úvod do makra

Klávesové zkratky

Makra a akce

Excel, čas a exe soubory

Ke stažení

Soubory ke stažení

Dotazy - kontakt

Pokud budete mít nějaké nápady, nebo připomínky, tak se ozvěte na můj speciální email

Literatura

Já jsem se hodně naučil z knihy, která velmi dobře pojednává o Excelu: "Microsoft Excel 2000 Programování ve VBA" (John Walkenbach).
V součastné době je na Vltavě v nabídce aktualizace(pravděpodobně): "Microsoft Excel 2000 a 2002 Programování ve VBA"